ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   FREE   |    MY-ORGCHART   MY-HRPLAZA


Cobra Organisatieplanning


OrgPlan is gespecialiseerd in organigram technologie, die zowel voor eenvoudige (contact-organigrammen) als complexe toepassingen (personeelsplanning) ingezet kan worden. Deze toepassingen worden onder de naam My-Orgchart gevoerd. Meer ...

De My-Orgchart toepassingen kunnen ook met de portal van Reflexo draaien. Indien dit portal wordt ingezet, gaan ze in combinatie met nog veel meer toepassingen verder onder de naam My-HRPlaza. Een goede distributie en beveiliging zijn dan gegarandeerd. Meer ...

Er zijn verschillende My-Orgchart en My-HRPlaza producten waarmee u (als Cobra-klant) kunt werken:

  • FREE (vanuit de My-HRPlaza portal),

  • BASIC (vanuit de Cobra -, My-HRPlaza -, of iedere willekeurige andere portal),

  • POWER (vanuit de My-HRPlaza -, of iedere willekeurige andere portal),

  • PLANNING  (vanuit de My-HRPlaza -, of iedere willekeurige andere portal).

1-Staps Organigram voor de Personeelsadministrateur(trice).

U kunt My-Orgchart FREE vanuit de HR Plaza Portal draaien. Weliswaar moet u de gegevens via de (API) verbinding overhevelen, maar daarna heeft u het gratis organigram tot uw beschikking

De functionaliteit van het gratis organigram is beperkt. Ook is het slechts toegankelijk voor één gebruiker binnen uw organisatie.

Meer ...

1-Staps Organigram voor de Personeelsadministrateur(trice).

U kunt My-Orgchart Basic rechtstreeks vanuit de Cobra Portal draaien. Voordelen zijn gemak en snelheid, want er hoeft geen API-verbinding tot stand gebracht te worden.

Het organigram is rijkelijk voorzien van informatie en bevat tevens de foto's van de werknemers. Het staat tegen gereduceerd tarief ter beschikking voor één gebruiker binnen uw organisatie.

Meer ...

1-Staps Organigrammen voor het Personeel.

My-Orgchart haalt uw gegevens op uit het HR/Payroll-systeem en geeft ze in organigramvorm weer. In principe hoeft er verder geen handwerk aan te pas te komen. Meest gebruikte toepassing is om het personeel bekend te maken met de organisatie.

Collega's vinden. Organigrammen (orgcharts) en zorgt er voor dat collega’s elkaar snel kunnen vinden. Organigrammen vervangen in toenemende mate traditionele telefoongidsen waar men alleen maar op naam kan zoeken. Steeds vaker kent men de naam niet en wil men op afdeling, functie, skills, of locatie kunnen zoeken. Die mogelijkheid wordt geboden door organigrammen met krachtige zoekfaciliteiten.

Communities. Het personeel is vaak een bont gezelschap aan part-timers, flexwerkers, zzp’ers en jaarcontractanten verspreid over de gehele globe. Resultaat is dat collega’s elkaar niet kennen en daardoor moeizaam samenwerken. Door communities te vormen kunnen samenwerkingsverbanden worden gecreëerd.

Meer ...

2-Staps Organigrammen voor HR.

My-Orgchart haalt uw gegevens op en presenteert ze voor HR in een dynamisch organigram. Ideaal voor het uitwerken van organisatie wijzigingen, opvolgingsplannen, reorganisaties, fusies en overnames.

Organisatie wijzigingen. De 2-staps (ofwel editable) organigrammen kunnen gewijzigd worden. Alle veldwaarden kunnen veranderd worden en alle hokjes en ketens kunnen verschoven worden. Deze Read Write organigrammen zijn perfect te gebruiken voor reorganisaties, overnames en fusies.

Opvolging. Welke stoelen worden klaar gezet en wie gaat er straks op zitten? Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Daarom is het mogelijk om in het huidige organigram stippellijntjes uit te zetten: op welke stoelen komen voor een werknemer in aanmerking. En omgekeerd: welke kandidaten (ook externen) komen voor een stoel in aanmerking? Doel is om key-functies nooit onbezet te laten.

Meer...

3-Staps Organigrammen voor HR en Finance.

My-Orgchart haalt niet alleen uw gegevens om ze in een dynamisch organigram te plaatsen, maar voegt daar als derde stap extrapolatie aan toe. Alle organisatiewijzigingen worden doorgerekend en automatisch in budgetten vertaald.

Workforce Planning geeft invulling aan onderwerpen als planning, budgettering, opvolging en analytics komen daarin aan bod. Zowel de gewenste als de gerealiseerde situatie kunnen worden geregistreerd. HR kan naar hartelust plannen maken en delen met finance, het lijnmanagement en de directie.

Budgeting & Analytics. Finance kan daarna verder gaan met het betrouwbaar budgetteren van de personeelskosten gebaseerd op het plaatje van de toekomstige organisatie. Daarna kan de lijnmanager zijn of haar eigen afdeling analyseren met een zeer breed scala aan vaste en ad-hoc rapportages (tabellen, grafieken en heathmaps).

Meer ...


My-Orgchart en MY-HRPlaza delen dezelfde basistechniek. Voor My-Orgchart volstaat een basisset aan modules (Basic of Power), voor My-HRPlaza is de uitgebreide set (TimeSerie) aanbevolen. De volgende modules zijn beschikbaar: Connector, Viewer, Editor, TimeSerie en Hosting. De techniek achter My-Orgchart en My-HRPlaza heeft de volgende kenmerken:

Vanuit Cobra zijn er webinterfaces beschikbaar voor My-Orgchart en My-HRPlaza.

Aan e-Blox kan op verzoek programmatuur worden toegevoegd waarmee Excel-files gegenereerd kunnen worden om My-Orgchart en My-HRPlaza van gegevens te voorzien.

Naast Cobra en e-Blox heeft SDWorx ook andere HR/Payroll-systemen die aan My-Orgchart en My-HRPlaza gekoppeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld Cubes.

My-Orgchart en MY-HRPlaza delen dezelfde basistechniek. Voor My-Orgchart volstaat een basisset aan modules (Basic of Power), voor My-HRPlaza is de uitgebreide set (TimeSerie) aanbevolen. De volgende modules zijn beschikbaar: Connector, Viewer, Editor, TimeSerie en Hosting. De techniek achter My-Orgchart en My-HRPlaza heeft de volgende kenmerken:

Cloud en Web. My-Orgchart en My-HRPlaza zijn 100% webbased oplossingen die in de Public of Private Cloud oplossingen kunnen draaien.

Multi-Platform en Zero Install. Ze draaien op ieder apparaat van ieder merk: PC, tablet en smartphone. Zonder dat er software geïnstalleerd hoeft te worden.

Add-on. My-Orgchart en My-HRPlaza vormen één geheel met uw SDWorx HR/Payroll syste(e)m(en). Ze halen hun gegevens rechtstreeks op

High Performance. Dankzij een aantal slimme oplossingen blijven de prestaties hoog, zelfs bij grote tot zeer grote organisaties en zelfs bij meerdere gelijktijdige gebruikers.

Beveiliging. Uw gegevens altijd in-house, zodat uw ICT-afdeling zelf voor de beveiliging kan zorgen en kan bv. aansluiten op SharePoint, Google+ of een willekeurige andere portal. Verder zien uw managers alleen hun eigen mensen.

SaaS. Onze software wordt als huur abonnement aangeboden. Ook installatie op eigen hardware (on-premise) is mogelijk. Er zijn geen implementatie kosten.