DEMO   TEST   ACTIVEER   LOGIN   CONTACT

My-Orgchart

Organigram & Draaitabel software
Oplossingen voor ESS, MSS en SPP

Cobra Organigrammen

Activeer uw gratis organigrammen op Cobra en ontdek welke mogelijkheden er zijn.

My-Orgchart: Organigram & Draaitabel Software

Organigram-software wordt gebruikt door HR in ESS-, MSS- en SPP-omgevingen voor zaken als:

  • ESS: organisatie transparant maken, interne contacten vereenvoudigen, samenwerking verbeteren, etc.
  • MSS: management informatie, eigen team volgen, bezettingsgraad bewaken, budgetuitputting, draaitabel-analyse, etc.
  • SPP: opvolging, management development, formatieplanning, personeelsbudgettering, in-, uit- en doorstroom, etc.

U kunt deze software gratis testen en aansluitend kopen in onze webshop. De Basic Orgcharts zijn voor Cobra-gebruikers zelfs geheel gratis.

Maak kennis met My-Orgchart, de nieuwe standaard in Organigram - Draaitabel software. Draait in de cloud, is direct operationeel en haalt zelf z'n gegevens op uit Cobra. My-Orgchart  brengt uw populatie niet alleen in beeld, maar voegt er ook intelligentie aan toe. U kunt ermee tekenen en rekenen tegelijk. Zelfs extrapoleren is mogelijk. Hieronder staan de drie belangrijkste modules beschreven.

Lezen

Met de Viewer-module kunnen gebruikers hun organigrammen lezen. Daartoe behoren ook het navigeren, zoeken, selecteren, van taal switchen, in- en uitzoomen en details opvragen. My-Orgchart organigrammen zijn 24x7 beschikbaar via het web en draaien op PC's, tablets en smartphones van ieder merk.

Schrijven

Met de Editor-module kunnen ervaren gebruikers hun organigrammen wijzigen. Dan kan door hokjes en ketens te verschuiven, te parkeren, of te klonen. Ook kan men de onderliggende gegevens muteren.Daarnaast kan het systeem rekenen: consolideren langs hierarchielijnen, budgetuitputtingen volgen en eindeloos analyseren.

Extrapoleren

Met de TimeSerie-module kan My-Orgchart uw populatie presenteren in een reeks van 12 achtereenvolgende maanden met consolidatie naar jaarnivo. De uitgebreide Connector is bovendien in staat om zelfstandig gegevens naar de toekomst toe te extrapoleren. Zodra beschikbaar kunt u de journaalposten aan het organigram toevoegen.

Type organigrammen

Met My-Orgchart kunt u (afhankelijk van de module combinatie) de volgende organigramtypen maken, die u vervolgens weer kunt inzetten voor bepaalde HR-toepassingen. De mogelijke typen zijn: Basic, Contacts, Community, Metrics en Planning.

Kenmerken:

  • Basic Orgcharts: alleen lezen *,
  • Contacts orgcharts: alleen lezen,
  • Community Orgcharts: lezen en schrijven,
  • Metrics Orgcharts: lezen en schrijven,
  • Planning Orgcharts: lezen, schrijven en extrapoleren.

*: alleen beschikbaar voor HR

Basic Orgcharts zijn gratis voor Cobra-klanten


Basis Organigrammen - zijn de meest eenvoudige organigrammen. Zij leggen de personen en hun structuren bloot. Voor HR-professionals zijn ze erg handig: ze zien direct waar er verkeerd ingevoerd is. Ook helpen ze om de organisatie beter te begrijpen.

  • Basis Organigrammen draaien online bij SDWorx.
  • Basis Organigrammen kunnen niet worden bewaard.

Contacten Organigrammen - zijn diezelfde eenvoudige organigrammen, maar dan beschikbaar gesteld vanuit de Cobra ESS-omgeving. Hierdoor kunnen alle werknemers beter de weg vinden binnen de organisatie.  Doel is vooral om sneller met elkaar in contact te komen. Lang niet altijd kent men de persoon bij naam.  Zoeken binnen een contacten organigram, op afdeling, functie, of skills, helpt om de juiste peroon snel te bereiken.

Community Organigrammen - dienen om communities op te bouwen. Alhoewel contact gegevens een rol blijven spelen, is het vooral de bedoeling dat er snel en efficient via social media gecommuniceerd gaat worden. Community organigrammen zijn vooral bedoeld om communities snel op te richten en up-to-date te houden. Op alle nivo's kunnen community verwjzingen worden aangebracht.

Metrics Organigrammen (Foto) - zijn organigrammen waarin getallen zijn opgenomen, die door het systeem verder berekend en geanalyseerd kunnen worden. Een sterk punt is het kunnen rekenen langs de hiërarchielijnen. Metrics organigrammen zijn bedoeld voor managers en bevatten essentiële KPI's. Een sluitende beveiliging is een voorwaarde.

Planning Organigrammen (Film) - geven een voorspelling van de toekomst. De tijdas speelt daarbij een rol. Vanuit het heden maken ze een projectie (film) van de toekomst. Belangrijk zijn vooral de extrapolatie faciliteiten, waarmee planners met relatief weinig inspanning toch een nauwkeurig plan kunnen maken. Cijfers spelen ook hier een grote rol. Evenals een goede beveiliging.