ENGLISH   DEUTSCH   FRANÇAIS   |   DEMO   TEST   FREE   |    MY-ORGCHART   MY-HRPLAZA
My-Orgchart

My-Orgchart is (web)programmatuur voor het maken van organigrammen. Een organigram is niets anders dan een manier van weergeven. Zeg maar "een plattegrond van een structuur met bijbehorende populatie".

Vergelijk het bijvoorbeeld eens met het navigatiesysteem uit uw auto. Natuurlijk kun je de route ook beschrijven in tekstvorm, maar erg handig werkt dit niet van achter het stuur. Een plattegrond is duidelijker. Nog makkelijker is het wanneer u alleen het stukje plattegrond te zien krijgt van de plek waar u rijdt. En helemaal perfect is het wanneer deze plattegrond voorzien is van rij-adviezen die automatisch anticiperen op gewijzigde omstandigheden, zoals wegopbrekingen of files. M.a.w. een systeem dat met u meedenkt.

Zo functioneren de My-Orgchart organigrammen ook. Ze houden rekening met het doel dat u voor ogen heeft. In beeld komt uitsluitend het deel dat u wilt zien. Bovendien zijn de organigrammen dynamisch en kunt u aanpassingen doorvoeren. De berekende kengetallen veranderen automatisch mee.

Organigrammen kunnen in drie types verdeeld worden: Basic, Power en TimeSerie. Van eenvoudig tot complex. Voor ieder type geldt een bepaalde module-samenstelling. De modules zijn: Connector, Viewer, Editor (Layout), T12 en Hosting.Vervolgens kunt u een organigramtype op meerdere toepassingsgebieden inzetten: binnen HR is dat voor ESS, MSS en SPP.

U schaft dus een organigramtype (ofwel een moduleset) aan en u bepaalt zelf voor welke van de oplossingen hieronder u het gaat gebruiken.

1-Step Orgcharts

De One-Step's geven één op één de gegevens uit het HR-systeem weer. Er komt geen menselijke tussenkomst meer aan te pas. M.a.w. het Basic-pakket volstaat (zonder Editor, alleen de Viewer).

De One-Step's worden vooral gebruikt voor contactdoeleinden. Wie is wie?

Een organigram bestaat uit hokjes en verbindingslijntjes. De hokjes bevatten afdelingen, kosten- of formatieplaatsen, maar meestal mensen. De lijntjes geven de hiërarchie weer.

Welke hiërarchie gaat u weergeven? Wij hebben daar standaard mallen (templates) voor zodat u meerdere mogelijkheden heeft. De software geeft slechts weer wat aangeboden wordt. Dan kan een 1-op-1 kopie zijn van hetgeen in de HR-database zit, maar het kan ook iets anders zijn. U kunt werknemers uit de database ophalen, maar daar uitzendkrachten, zzp'ers, of buitenlandse werknemers aan toevoegen. Het hoeven ook niet persé werknemers te zijn. Het kunnen ook cursisten, sollicitanten, volgers, projectpartners, gepensioneerden of anderszins zijn. De "ververs" tijd stelt u zelf in, zodat men steeds naar een uptodate organigram kan kijken.

2-Step (Editable) Orgcharts

De Editable's halen eveneens hun gegevens op uit het HR-systeem, maar daarna gaan gebruikers wijzigingen aanbrengen. Het maakt niet uit of die wijzigingen groot of klein zijn, de Editor ofwel het Power-pakket is nodig.

De Editable's worden vooral gebruikt door HR om te organiseren. Hier kunnen ze de contouren schetsen van hun toekomstige organisatie. Afdelingen, formatieplaatsen en werknemers kunnen vrij verschoven of veranderd worden. Hokjes of ketens kunnen met een druk op de knop gekloond worden. Stippellijntjes kunnen getekend worden. En dit terwijl alle veranderingen gelogd kunnen worden.

De Editable's worden ook door het lijnmanagement gebruikt voor KPI-berekeningen. Er kan langs de hierarchielijnen gerekend worden, waardoor er allerlei KPI's gemaakt kunnen worden.

De Editor kan er ook aan te pas komen om een organigram van een grote complexe organisatie te produceren. Vaak moet er dan uit meerdere HR-bronnen geput worden of moet er nog handmatig een finishing touch aan gegeven worden.

Basic pakket - Het Basic pakket bestaat uit de modules: Connector en Viewer. Dit pakket heeft u minimaal nodig voor One-Step Orgcharts.


Power pakket - Het Power pakket bestaat uit de modules Connector, Viewer en Editor. Dit pakket heeft u minimaal nodig voor Editable Orgcharts.